Lees verder
Janne Beelen onderzocht in het het Cater with Careproject de impact van eiwitverrijkte voedingsmiddelen op de eiwitinname en het fysiek functioneren van ouderen. Ze promoveerde hierop aan de WUR.
dr.ir. Janne Beelen

In het ziekenhuis

In een klinische interventiestudie kregen 147 oudere patiënten (65 jaar en ouder) een menu met Cater with Care-eiwitverrijkte producten. Ze hadden een hogere eiwitinname dan de controlegroep, die het gebruikelijke energie- en eiwitrijke menu kreeg. Maar liefst 79% van de interventiegroep haalde het eiwitdoel van 1,2 g/kg/d, in vergelijking tot slechts 48% van de controlegroep.

Thuis

Deze eiwitverrijkte producten werden ook in de thuissituatie getest. Ongeveer de helft van de deelnemers wilde het onderzoek thuis voortzetten. De eiwitverrijkte producten verhoogden de eiwitinname van de interventiegroep: die had tijdens de interventieperiode van twaalf weken een hogere gemiddelde eiwitinname (1,5 g/kg/d) dan de controlegroep (1,0 g/kg/d). Gedurende deze periode behaalde 72% van de interventiegroep en 31% van de controlegroep het eiwitdoel van 1,2 g/kg/d. Ondanks de positieve resultaten op eiwitinname was er geen meerwaarde van de producten op fysiek functioneren van de ouderen in de eerste zes maanden na ziekenhuisopname.

Conclusie

Met eiwitverrijkte voedingsmiddelen kan de eiwitinname van ouderen gedurende een langere periode worden verhoogd. Of het fysiek functioneren verbetert door eiwitverrijkte producten te combineren met (fysieke) activiteit, is onderwerp van vervolgonderzoek.

Janne Beelen. Cater with Care. Impact of proteinenriched foods and drinks for elderly people. Proefschrift Wageningen Universiteit, 14 oktober 2016