In een overzichtsartikel wordt de stand van zaken over de volle breedte van een onderwerp binnen de diëtetiek behandeld. Ideeën voor een artikel graag vooraf voorleggen aan de NTVD-redactie (redactie@nvdietist.nl).

De auteur is inhoudsdeskundige en niet per definitie diëtist.

Houd in de planning rekening met een redactionele ronde.

 

Totale omvang:  2000 woorden 

Intro: 30-40 woorden

Kaders: Er kan gebruik worden gemaakt van kaders, bijvoorbeeld een puntsgewijze samenvatting.

 Beeld: een illustratief figuur of infographic (kan bewerkt worden door onze grafisch vormgever)

Literatuurlijst:  max. 10 referenties (notering volgens ICMJE stijl)

Auteurs:  naam (titulatuur, voornaam en achternaam voluit) en functie

Correspondentie:  e-mailadres

 

Punten kwaliteitsregister: 15

Voorbeelden van overzichtsartikelen zijn hier te vinden.