Floris Wardenaar is sportdiëtist. Hij is gepromoveerd aan de WUR en was teamleider van het kennisteam Sports and Exercise Nutrition van HAN Sport en Bewegen. Momenteel werkt hij als assistant professor aan de Arizona State University.