Annet Roodenburg is lector Voeding & Gezondheid aan de HAS hogeschool.