Marleen de Bruin is hoofd van de afdeling diëtetiek van het UMCU en lid van het bestuur van TODU (Transmuraal Overleg Diëtisten Utrecht)