Log in
Om de gezondheidszorg te kunnen blijven betalen, moeten er keuzes gemaakt worden. Het is daarbij van groot belang om de economische meerwaarde van interventies en disciplines aan te tonen. Dit kan met kosteneffectiviteitsgegevens.
dr. Karen Freijer

  Om een serieuze speler te zijn in dit tijdperk van concurrerende financiering binnen de gezondheidszorg, zal ook de diëtist haar economische meerwaarde moeten aantonen: niet alleen op macroniveau (overheid), maar ook op meso- niveau (instellingen) en microniveau (spreekkamer). Gezien de toenemende druk op beleidsmakers en zorgverleners om met weinig geld zoveel mogelijk gezondheidswinst te verkrijgen, worden analyses steeds belangrijker. Tot nu toe gebruikte het Zorginstituut Nederland (ZiN) het criterium kosteneffectiviteit vooral bij de advisering over geneesmiddelen. Nu zal informatie over de kosteneffectiviteit ook voor niet-geneesmiddelen ingezet worden. Dit staat vermeld in het rapport Kosteneffectiviteit in de praktijk.[1] Het ZiN hoopt dat een toenemend kostenbewustzijn bij alle partijen in de gezondheidszorg de kosteneffectiviteit vergroot, waardoor de zorg betaalbaar blijft.

Gezondheidseconomie

Geld is een schaars goed; een euro kan immers maar één keer uitgegeven worden. Daarom moet zorgvuldig worden overwogen waaraan deze euro het beste besteed kan worden, zodat de grootste gezondheidswinst behaald kan worden (value for money). Gezondheidseconomie (health economics) is…