Lees verder
Eind November kwam mij ter ore dat in mijn eigen dorp een Dorpsinitiatief was geboren dat Wij Westerhoven heet. WIJ WEsterhoven is eigenlijk niets nieuws, het is alleen een naam geven aan iets bijzonders: een prachtig dorp, dat door samenwerking mooie dingen voor elkaar krijgt.
Ellen Coppens - Winters

In vier werkgroepen met de thema’s ‘WIJ Groeien op’, ‘WIJ Wonen en leven’, ‘WIJ Worden ouder’ en ‘WIJ Werken, leren en ondernemen’ bundelen de inwoners hun krachten om er samen voor te zorgen dat we, ook op lange termijn, goed kunnen werken en wonen in Westerhoven.

WIJ Worden ouder

De werkgroep ‘WIJ Worden ouder’ zat nog in de brainstormfase toen ik erbij kwam. Inmiddels zijn we al zover dat we weten wat er leeft onder de oudere inwoners van het dorp en waar ze hulp kunnen gebruiken. Ook is er wel behoefte aan behoud van zorg in eigen dorp en een mogelijkheid om ook als verpleeghuiszorg geïndiceerd is in eigen dorp te kunnen blijven wonen.  Dat is een groot meerjarig project maar we wilden ook al wat ‘kleinere zaken’ voor de inwoners doen.  Er was inmiddels al een dagopvang gestart, maar er was nog geen eetpunt waar men elkaar kon treffen.

Een rol voor de diëtist

Als diëtist zag ik daarin potentieel om ook de voeding van de kwetsbare (oudere ) inwoners als speerpunt te maken en zo is het onderdeel geworden van de initiatieven die er nu genomen zijn om de eenzaamheid  en sociaal welbevinden onder ouderen aan te pakken.  Ambiance aan tafel is immers een van de  belangrijke factoren voor een goede voedingsintake!

Met behulp van een oproep in het dorpsblad en de hulp van het Rode Kruis zijn er veel vrijwilligers gevonden die samen met de deelnemers willen koken en eten. De dorpsondersteuner doet een goede intake en vraagt na of ze een dieet hebben. De deelnemers die zelf niet mobiel zijn worden thuis opgehaald en thuisgebracht en ze hebben inbreng in de menukeuze van de volgende keer.  Inmiddels loopt het project zo’n half jaar en is er een wachtlijst voor het starten van een nieuwe groep. De rol die ik als diëtist op me wil nemen is meekijken bij de volwaardigheid van de menukeuze, passend bij de behoefte van deze groep, waarbij we zoveel mogelijk met seizoensgebonden producten willen koken.  De deelnemers zijn daarbij ook actief bezig in het kookproces door de voorbereidingen die ze zittend aan tafel samen kunnen doen. Het bevordert zo ook de zelfredzaamheid van de deelnemers . En wat de toekomst brengt? Wie weet eten we in de toekomst door de deelnemers zelf gezaaide en geoogste producten.…