Log in
Aanvankelijk wilde Wico Mulder hoofd-halschirurg worden. Na enkele omzwervingen kwam hij erachter wat zijn werkelijke passie is: integraal kijken naar gezondheid en mensen begeleiden bij het verkrijgen van grip op hun leven, mentaal en fysiek. Hij werkt nu onder andere als jeugdarts op een ROC in Amsterdam. Daar helpt hij jongeren de regie (terug) te krijgen over hun eigen leven en gezondheid.
Wendy van Koningsbruggen

Wat zijn de belangrijkste gezondheidsproblemen bij jongeren?

“Het overgrote deel van de leerlingen die ik zie, wordt verwezen in verband met ziekteverzuim. De docent of mentor signaleert en de zorgcoördinator verwijst naar mij. Veel van de medische klachten zijn buikpijn, hoofdpijn en rugklachten. En er is vaak sprake van spanningen, stress en vermoeidheid. Het betreft veelal psychosomatiek. Het lichaam geeft een signaal dat er problemen zijn en dat er iets moet veranderen. Leerlingen zien die relatie tussen fysieke klachten en psychische en sociale problemen niet, dus ze kunnen er ook niets mee. Om ermee aan de slag te gaan, is het van belang dat de goede randvoorwaarden aanwezig zijn.”

Wat zijn die goede randvoorwaarden?

“De belangrijkste leefstijlfactoren zijn slapen, eten/drinken en sporten/bewegen. En dat zijn nou net de dingen die niet cool meer zijn: de meeste jongeren houden zich daar helemaal niet mee bezig. Ze gaan ’s avonds te lang door op social media en hebben geen goede…