Log in
Willemieke Kroeze is diëtist en universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2018 heeft ze als lector een lectoraat bij de Christelijke Hogeschool Ede: ‘Zorg voor Voeding en Gezondheid’. Haar insteek: werken vanuit de praktijk én met alle partijen samen.
Wendy van Koningsbruggen

Waarom dit lectoraat?

“Hiermee willen we bijdragen aan het bevorderen van gezond eten en drinken en een gezonde leefstijl in de zorg. Dit sluit ook mooi aan bij het Preventieakkoord, waarin wordt benoemd dat verpleegkundigen een belangrijke rol hebben bij preventie en leefstijl. Het lectoraat valt onder de opleiding Verpleegkunde, maar gezondheidsbevordering kan niet monodisciplinair. Daarom proberen we ook meer aandacht te bewerkstelligen voor het bevorderen van een gezonde leefstijl in andere beroepsgroepen. De nadruk ligt op samenwerking in de praktijk.”

Hoe pakken jullie dat aan?

“We benaderen het vanuit de ervaringen op de werkvloer. Uit de gesprekken blijkt dat verpleegkundigen erg zorggericht werken; er is amper tijd – en dus aandacht – voor preventie. Om dat te veranderen, is ook een cultuuromslag nodig. Verder is er grote behoefte aan tools om het gesprek over voedingsgedrag in gang zetten. Want hoe verander je gedrag? Waarom eten mensen wat ze eten. En hoe kun je dat beïnvloeden? Daarbij