Log in
Gedragsverandering is geweldig moeilijk, zeker bij pubers en adolescenten. Intrinsieke motivatie is daarbij cruciaal, maar dat geldt ook voor een goede begeleiding. Het bereiken van bewustwording, inzicht, erkenning en de kennis om de gezonde keuze te maken (en daarin te volharden) is zonder de juiste coaching immers nagenoeg onmogelijk. Daarin voorziet @ease.
drs. Wico Mulder

Zodra we geboren worden, gaan we gedrag imiteren: eerst de gebaren van onze moeder, vervolgens in spel. Tijdens onze puberteit en adolescentie kopiëren we onze peers, maar ook influencers en sterren. Wat de huidige maatschappij ons op deze manier ‘voorschrijft’, onder andere via sociale media, heeft een enorme kracht en invloed. Niet luisteren naar wat je zelf écht wilt en niet meer in contact staan met wat er wérkelijk toe doet, maakt echter ziek en leidt tot soms vage lichamelijke klachten, waar de medische wereld veelal geen oorzaak voor kan vinden. De basis van herstel in die situaties is en blijft: rust, reinheid en regelmaat. Ontwikkel weer een gezonde leefstijl met slapen, sporten of bewegen, en de juiste voeding. En leer weer luisteren en voelen, naar jezelf en je naasten.

Luisterend oor

Soms heb je als puber een luisterend oor nodig. Passende hulp vinden is vaak lastig en kostbaar, en de wachtlijsten zijn