Log in
De tool Wat er toe doet helpt zorgverleners en cliënten om samen te beslissen over de behandeling. Hart- en vaatpatiënten kunnen ermee duidelijk maken wat zij in hun leven belangrijk vinden. De tool is een product van Harteraad, de organisatie voor iedereen met hart- en vaataandoeningen.
ir. Caroelien Schuurman

Wat er toe doet is een online instrument waarmee de cliënt in ongeveer vijf minuten vier vragen beantwoordt (zie kader). De uitkomsten kan de cliënt opslaan, printen en/of naar de zorgverlener sturen.

Wat er toe doet

Zorgverleners

Wat er toe doet geeft zorgverleners een affectief vertrekpunt (gemotiveerd door gevoel en emotie) voor een consult over behandeldoelen, zorgdoelen of leefstijl. Dit kan hen helpen om het gesprek af te stemmen op de wensen van de cliënt, aan te sluiten bij diens motivatie en te komen tot passende zorg. Zorgverleners geven aan dat Wat er toe doet bijdraagt aan bewustwording en motivatie. Sommige zorgverleners vinden dat het gebruik van deze methode iets meer tijd kost, andere zeggen dat het tijd bespaart omdat het gesprek gerichter wordt.

Werken met Wat er toe doet

Zorgverleners kunnen

E-mail: watertoedoet@harteraad.info