Lees verder
Jan Willem Gort is directeur/bestuurder van Gezondheidscentra in Huizen. Vanuit deze functie heeft hij een duidelijk visie op de tarieven in de diëtetiek.
Jan Willem Gort

“In mijn gezondheidscentra ontvangen diëtisten van de zorgverzekeraars in 2017 en 2018 een uurtarief van € 58,96. Zeven jaar geleden was dat € 58,60. In al die jaren dus een verhoging met 36 cent (0,1% per jaar). En dát terwijl alleen al de loonkosten volgens de CAO elk jaar met bijna 1,75% stijgen, terwijl een kosten-batenanalyse van SEO Economisch Onderzoek uitwijst dat elke euro aan dieetadvies € 4 bespaart op overige zorgkosten. Diëtisten leveren Nederland veel geld op, maar met de huidige vergoeding is het niet mogelijk een diëtist in loondienst te hebben.
Wat zijn we hier aan het doen?!” 

Schieten in eigen voet

“Doordat het tarief al jaren nagenoeg hetzelfde gebleven is, krijgen diëtisten te weinig betaald om hun vak professioneel uit te voeren. Veel diëtisten doen bijvoorbeeld hun verslaglegging in eigen tijd en komen niet meer toe aan deskundigheidsbevordering en innovatie. Waarom is de vergoeding voor diëtetiek zo laag, terwijl de gezondheidszorg in Nederland zo veel profijt heeft van deze beroepsgroep? Waarom schieten zorgverzekeraars zichzelf in de voet? Voor diëtisten is het ‘tekenen bij het kruisje’. Als een individuele praktijkhouder weigert akkoord te gaan met het voorstel van de zorgverzekeraar, slaat de bodem onder de praktijk weg doordat minder patiënten zich zullen melden. En de zorgverzekeraars? Denken die: ‘Ach ze tekenen toch wel!”

Diëtisten verdienen het

“Ik zou graag met de zorgverzekeraars discussiëren over een oplossing. Mijn boekhouding staat tot hun beschikking. Met plezier leg ik verantwoording af over de door ons gemaakte kosten. Laten we beginnen met het jaarlijks indexeren van de tarieven, zodat de vergoeding gelijke tred houdt met de andere kosten binnen mijn gezondheidscentra. Ook kunnen we samen nadenken over een andere manier van financieren, bijvoorbeeld een algemene zorgkostenvergoeding per inwoner binnen het werkgebied, in plaats van een vergoeding per diëtist per behandeling. Of over het inzetten van Artificial Intelligence om de diëtist efficiënter te laten werken, etc.
Dat geeft rust en ruimte voor de werkelijke discussie, hoe verbeteren we de kwaliteit van de diëtetiek in Nederland. Diëtisten in Nederland verdienen dit!”