Lees verder
Twee jaar geleden lag ik in de tandarts stoel en sprak met de preventieassistente. We merkten dat we tegen dezelfde problematiek aanlopen: kinderen die te zwaar worden door te veel zoetigheid, en meer cariës krijgen en kinderen die pas op latere leeftijd naar de tandarts gaan en dan bij het eerste bezoek al cariës hebben.
Els Modderman

Het idee ontstond om ouders hier tijdig over te informeren. Leren eten en drinken, gebeurt op zeer jonge leeftijd. Problemen kunnen worden voorkomen met simpele adviezen, zoals op tijd starten met oefenen met drinken uit een beker.

Uit gesprekken met de GGD bleek dat contactmomenten met ouders, waarin deze basisadviezen gegeven worden, steeds beperkter worden. Er gaat meer digitaal. We zijn toen met het idee gekomen om video’s te maken voor zwangeren en voor ouders van kinderen tussen  0-2 jaar ter preventie van problematiek op latere leeftijd. Er is door mij, de diëtist, de preventieassistent een tandarts en een pre-logopedist een jaar gewerkt aan het ontwikkelen van de video’s. Omdat deze duidelijk, simpel en kort moesten zijn, hebben we veel moeten herschrijven en schrappen. Dat was het meest ingewikkeld, zeker als je met drie disciplines werkt. De producenten van de video’s hadden uiteraard ook hun eigen inbreng om de boodschap zo goed mogelijk te laten landen bij de doelgroep.

Inhoud vanuit drie disciplines

Er zijn nu drie van de acht video’s ontwikkeld. Hierin wordt op de inhoud ingegaan vanuit de drie disciplines. Er is dus aandacht voor goede voeding, maar ook voor een goede mond-motorische ontwikkeling en goede mondzorg. De video’s gaan dus niet over één bepaald onderwerp. Ze sluiten aan bij de leeftijdsfase van het kind. De eerste drie video’s gaan over de leeftijden; 0-3 maanden, 4 maanden en 6 maanden. Deze zijn gekozen omdat rond deze tijdstippen grote ontwikkelingssprongen worden gemaakt. Bovendien zijn dit de contactmomenten bij de consultatiebureaus.

De video’s worden nu door ons ingezet als extra informatie voor ouders van jonge kinderen. Daarnaast draaien ze in de wachtkamer. Collega-kinderdiëtisten uit het hele land hebben de video’s opgevraagd. We zoeken landelijke organisaties die deze video’s wil verspreiden, zodat er een groter bereik is. In de toekomst hopen we de andere vijf video’s te ontwikkelen. We zijn druk in de weer om hiervoor fondsen aan te schrijven en sponsoring te vragen. Ideeën zijn welkom!

Projectgroep Voorkomen Makkelijker dan Afleren

  • Mirjam Geers- van der Poel – pre-logopedist
  • Laura Pardo – tandarts
  • Conny de Backer – preventie-assistente
  • Els Modderman – kinderdiëtist