Log in
De meeste Nederlanders hebben moeite om gezond te eten: we eten te vet, te zoet en te zout. Moeten we niet ‘voedselvaardiger’ worden? En zo ja, wat betekent dat?
dr. Maartje Poelman, dr.ir. Coosje Dijkstra

De toenemende incidentie van overgewicht en aan voeding gerelateerde chronische ziekten, zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten, is een groot gezondheidsprobleem. Een hoge calorische inname en een teveel aan suiker, natrium en verzadigd vet dragen hieraan bij. Toch is er niet één oorzaak aan te wijzen waarom we te veel eten; het is een complex probleem. Veel partijen denken na over hoe mensen ondersteund kunnen worden bij het maken van gezondere voedselkeuzes. Een centrale vraag hierbij is hoe voedselvaardig mensen zijn, en of mensen vaardiger worden in het maken van gezondere voedselkeuzes?

Wat zijn voedselvaardigheden?

Maar wat zijn dat, voedselvaardigheden? Is dat niet gewoon kennis over gezonde voeding? Nee dus, voedselvaardigheden zijn meer dan dat! Al weet je nog zo goed dat groenten gezond zijn, als je deze niet lekker kunt bereiden, heb je minder aan deze kennis dan iemand die dit wel kan. Maar het gaat niet alleen om vaardigheden. Al ben je de

Financiering: dit project is onderdeel van het onderzoekprojectnummer 451-16-029, gefinancierd door de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek.