Log in
Optimale voeding tijdens ziekenhuisopname is essentieel bij de preventie en behandeling van ondervoeding. De kwaliteit van het ziekenhuiseten speelt daarbij een grote rol. Het ministerie van VWS liet onderzoeken hoe het is gesteld met de voedingsconcepten in Nederlandse ziekenhuizen.
dr. ir. Barbara van der Meij, dr. ir. Hinke Kruizenga
Sinds 2008 zijn Nederlandse ziekenhuizen verplicht om de eiwitinname op de vierde opnamedag te meten bij elke patiënt die bij opname de screeningsuitslag ‘ondervoed’ heeft. De Stuurgroep Ondervoeding en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben de norm voor deze prestatie-indicator gesteld op 60%. Afgelopen jaar scoorden de ziekenhuizen gemiddeld 49%. Slechts 19 ziekenhuizen (26%) haalden de norm van 60%. Voldoende eiwitinname in het ziekenhuis blijkt dus moeilijk. Cruciaal voor een goede eiwitinname is de kwaliteit van het ziekenhuiseten. Hierover wordt regelmatig geklaagd door patiënten.

Voedingsconcepten

De politiek erkent dat een goed voedingsconcept in het ziekenhuis basiszorg is, en onderschrijft dat er wellicht verbeterstappen mogelijk zijn. De Tweede Kamer nam een motie aan van de Christen Unie en de PvdA. Hierin vroegen zij om inventarisatie van de voedingsconcepten in ziekenhuizen. Het ministerie van VWS gaf de Stuurgroep Ondervoeding daarop opdracht tot deze inventarisatie. Vraagstellingen van deze inventarisatie:…