Log in
Google op ‘voeding’ en ‘depressie’ en je komt terecht in een oerwoud van voedingsadviezen en veelbelovende voedingssupplementen. Niet alleen patiënten raken hierdoor het overzicht kwijt, maar ook professionals. Daarom startte vijf jaar geleden het Europese MooDFOOD-project om de relatie tussen voeding en het ontstaan van depressie te onderzoeken. De resultaten zijn nu bekend.
prof.dr.ir. Marjolein Visser, prof.dr.ir Ingeborg Brouwer

Depressie is een van meest voorkomende ziekten in Europa en staat in de top drie van ziekten met de hoogste ziektelast. Ongeveer een op de tien mannen en een op de vijf vrouwen krijgt een depressie. Dit heeft niet alleen vervelende gevolgen voor de patiënt zelf, maar ook voor diens omgeving. Hoewel de exacte oorzaak van depressie nog niet is achterhaald, lijken diverse factoren hierop van invloed. Zo spelen sociale, biologische en omgevingsfactoren een rol (bijvoorbeeld stressvolle ervaringen), maar ook genetische factoren en leefstijlfactoren, waaronder voeding.

Omdat een klinische depressie moeilijk te behandelen is en bij veel patiënten de ziekte weer terugkeert, wordt steeds meer onderzoek gedaan naar factoren die het ontstaan van depressie beïnvloeden. In het MooDFOOD-project staat de rol van voeding centraal (zie kader 1).

kader 1 moodfood

Depressie voorkomen door voeding?

De meeste studies die zijn uitgevoerd naar de relatie