Log in
In december 2015 verscheen de nieuwe Richtlijn voeding bij dementie van ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism). We vroegen aan Nederlandse geriatriediëtisten in hoeverre de huidige zorg overeenkomt met deze nieuwe richtlijn.
Hinke Kruizenga

In Nederland wonen ongeveer 140.000 ouderen in een verpleeg- of verzorgingshuis. Ruim de helft van hen lijdt aan dementie. [1] Onderdeel van het ziekteproces zijn voedingsproblemen die ondervoeding veroorzaken. Ondervoeding is sterk geassocieerd met een slechter ziektebeloop en een hoge zorgcomplexiteit. De vicieuze cirkel van ondervoeding en verslechtering van de cognitieve status kan doorbroken worden door optimale voedingszorg.

 

Aanbevelingen optimale voedingszorg

De ESPEN-richtlijn geeft aanbevelingen voor optimale voedingszorg bij dementie.[2] De richtlijn geeft antwoord op de vragen:

  • ‘Welke interventies zijn effectief om een adequate voedingsinname en voedingstoestand te behouden bij het ziektebeloop van dementie?’ en
  • ‘Welke nutriënten kunnen cognitieve schade herstellen of cognitieve achteruitgang tegengaan?’ [2]

We vroegen aan elf diëtisten van het netwerk Diëtisten Geriatrie en Ouderenzorg (DGO) of de zorg in Nederland voldoet aan deze richtlijn. Ze beantwoordden de vraag per aanbeveling (zie kader). In dit artikel hebben we de antwoorden verwerkt.

Oorzaken voedingsproblemen

De verpleegkundige en