Lees verder
Onderstaand citaat uit Hector Malots 'Alleen op de wereld' is mij altijd bijgebleven. Het loopt uiteindelijk goed af met hoofdpersoon Rémi, maar zijn weg ernaartoe is bedroevend. Je kunt het vergelijken met de aandacht voor voeding in de zorg. Met (de wil tot) juiste en tijdige aandacht voor voedingszorg kan veel problematiek voorkomen worden, maar hier is vaak geen sprake van. Vanuit de Expertraad Onderwijs van de Stuurgroep Ondervoeding besteden we hier aandacht aan binnen de Bachelor Verpleegkunde. De drie belangrijkste lessen hieruit voor verpleegkundigen, maar ook andere zorg- en welzijnsprofessionals, deel ik graag met jullie.
dr. Canan Ziylan

Het is niet de tijd die we aan onze les besteden die deze les in ons geheugen stopt, het is de wil om te leren.

Ken de voeding

Beheers de basisprincipes van voeding. Het is werkelijk geen rocket science. Ja, door de jaren heen ontstaan nieuwe inzichten rond voeding, maar de kern (eet voldoende en gevarieerd) blijft over het algemeen hetzelfde. Die kern moet je kunnen beheersen: niet alles valt onder de verantwoordelijkheid van de diëtist. Adviseer een cliënt in de basisprincipes tijdig en accuraat.

Ken de grenzen

Het behandelen van complexe voedingsvraagstukken is echt een vak. Met de basisprincipes kom je voor de meeste cliënten als niet-diëtist een aardig eind, maar je kennis en kunde zal ook regelmatig tekortschieten. Weet wanneer je een diëtist in consult moet vragen en ga niet eerst afwachten of zelf aanrommelen. Onnodig verlies van kostbare tijd is funest voor herstel: herken cruciale signalen en verwijs door.

Ken de collega’s

Uiteindelijk blijft het belangrijkste aspect van voedingszorg dat zorg- en welzijnsprofessionals interdisciplinair en persoonsgericht te werk gaan. Goed contact met elkaar zorgt voor actuele voedingskennis en een goede inbedding in de context. Deze integrale aanpak leidt tot een beter resultaat dan een professional – zélfs een diëtist – in haar eentje had kunnen bereiken.

De hoofdboodschap op basis van deze drie lessen is: je bent niet alleen op de wereld. Ongeacht je professionele achtergrond, kun je samen het verschil maken in voedingszorg… maar je moet het wel willen. Wil jij de zorg goed voeden?