Log in
Op 10 maart, vlak voor de start van de lockdown, organiseerde VoedingNL het congres Koolhydraten en insulinegevoeligheid. De initiatiefnemers waren het Network for Food Experts (NVVL), Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN), de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen (NAV), de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en de Alliantie Voeding in de Zorg.
dr. ir. Hinke Kruizenga

Visie van experts

Dit congres is door de organiserende partijen aangegrepen om een gezamenlijke visie te formuleren over koolhydraten en insulinegevoeligheid. In een expertsessie met professionals uit wetenschap en praktijk werden verschillende deelvragen besproken. Over de meeste onderwerpen was consensus, maar op een aantal thema’s verschilden de meningen. Het resultaat van deze expertsessie en schriftelijke correctierondes is een visiedocument, dat het hart van dit nummer vormt. Als ondersteuning en uitleg van de inhoud van het visiedocument hebben we alle sprekers en initiatiefnemers gevraagd om een bijdrage te leveren aan dit nummer. Het is daarmee min of meer een themanummer geworden.

Onderzoek en praktijk

Het visiedocument is geschreven vanuit de wetenschap en de praktijk. De praktijk stelt vragen aan de wetenschap en de wetenschap geeft antwoorden die geïmplementeerd worden in de praktijk. Deze prachtige dynamiek komt ook tot uiting in de eerste leerstoel diëtetiek. We zijn erg trots op ‘onze’ professor