Lees verder
Deze rubriek beschrijft goede voorbeelden in de diëtetiek. Het eerste goede voorbeeld komt uit Groningen en gaat over transmurale samenwerking.
Bertine Welink – Lamberts

Sondevoeding Expert Dag

In november 2016 werd de eerste Sondevoeding Expert Dag voor diëtisten en (wijk)verpleegkundigen uit de eerste, tweede en derde lijn uit de provincie Groningen georganiseerd in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het doel was om de kennis over sondevoeding te vergroten en de transmurale samenwerking tussen de verschillende partijen te verbeteren. De belangstelling was groot, er moest een tweede bijeenkomst gepland worden in het Martiniziekenhuis. In totaal hebben 230 zorgmedewerkers deelgenomen.

Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst was de transmurale samenwerking. Een patiënt met sondevoeding komt met veel zorgmedewerkers en -instanties in aanraking. Om een duidelijk beeld te schetsen welke aspecten een rol spelen bij het voeden middels sondevoeding en welke zorgprofessionals er betrokken zijn, is casuïstiek besproken. Het traject werd besproken door verschillende disciplines; diëtisten uit het ziekenhuis en de eerste lijn, transferverpleegkundigen en wijkverpleegkundigen. Tijdens de interactieve sessie kwamen diverse onderwerpen aan bod en waren er de nodige discussies. Dit zorgde ervoor dat er een duidelijk beeld ontstond van de knelpunten en behoefte. Wat kan er verbeterd worden?  En wat gaat er al goed?

Voedingsacademi UMCG

In 2015 is vanuit de commissie onderwijs, onderzoek en opleiding van de afdeling diëtetiek in het UMCG de Voedingsacademi opgericht. Ze organiseren drie keer per jaar refereerbijeenkomsten met Voeding en Onderzoek als onderwerp. Voor de eerste bijeenkomsten waren diëtisten, artsen en onderzoekers uit het UMCG uitgenodigd, maar al snel was er ook  belangstelling bij diëtisten uit de noordelijke provincies. De afgelopen  jaren  zijn uiteenlopende onderwerpen  de revue gepasseerd. Een kleine greep uit de verschillende presentaties  zijn  smaak- en geurveranderingen bij kankerpatiënten”, voedingsaspecten van IBD bij kinderen, Short Bowel Syndroom bij volwassenen. De refereeravonden zijn na drie jaar nog steeds een groot succes voor diëtisten uit Groningen, Friesland en Drenthe voor kennisverbreding, maar ook zeker om van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen.

Diëtisten Platform Noord Nederland

De Sondevoeding Expert Dag en de Voedingsacademi  zijn de  eerste  kleine stappen in de goede richting om de transmurale samenwerking te verbeteren en de kennis omtrent sondevoeding en voedingsonderzoek  te vergroten. De diëtetiek van het UMCG, Martini Ziekenhuis en de eerste en derde lijn zetten stappen om kennis en informatie onderling beter te delen, waardoor de kwaliteit van de transmurale zorg wordt verhoogd.

Dit is niet het enige initiatief in Noord Nederland. In november 2017 was de eerste bijeenkomst van het Dietisten Platform Noord Nederland. Het platform is ontwikkeld door de NVD regio Groningen/Drenthe, Drentse Dietisten Vereniging en de Diëtisten Coöperatie Groningen. In november stond het thema transmuraal samenwerken centraal.