Log in
Mag je een overdracht naar een collega- diëtist sturen als deze collega nog geen behandelrelatie heeft met de patiënt? Dit artikel behandelt de beroepsnorm en een voorbeeld uit de praktijk.
Mariëlle Voorzee, Marleen de Bruin

De Utrechtse aanpak

Diëtisten die aangesloten zijn bij het Transmuraal Overleg van Diëtisten Utrecht (TODU) werken volgens het TODU-protocol Veilige overdracht.

Toestemming

De patiënt wordt om toestemming gevraagd voor het versturen van overdrachtgegevens naar een andere zorgverlener. Of er al een behandelrelatie is met deze zorgverlener, maakt niet uit. De toestemming wordt in het dossier vastgelegd.

Mailen

Overdracht via beveiligde portalen heeft de voorkeur. Mailen van een beveiligd Word-document is een alternatief. Deze mail wordt verstuurd aan een centraal adres, bijvoorbeeld een secretariaat, en binnen een afgesproken termijn bekeken. De mail bevat geen patiëntgegevens en de ontvanger stuurt een ontvangstbevestiging. Het is bij een overdracht belangrijk om te controleren of de informatie bij de juiste ontvanger is aangekomen. Er wordt niet overgedragen via e-mailadressen van Gmail, Hotmail en Yahoo.

Opslag

Alle patiëntgegevens worden opgeslagen in het elektronisch patientendossier, en

Mariëlle Voorzee is beleidsmedewerker bij de NVD en Marleen de Bruin is hoofd afdeling diëtetiek umcu en bestuurslid todu (www.todu.nl). Contactadres: mvoorzee@nvdietist.nl