Log in
Een van de pijlers in de opleiding Voeding en Diëtetiek is: kunnen werken in de veranderende zorg, onder andere door interprofessionele samenwerking. Dit artikel beschrijft de aanpak en voorbeelden van het onderwijs gericht op deze vorm van samenwerken bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).
Suzan de Bruijn Msc

We bevinden ons in een tijd van grote maatschappelijke veranderingen. De toenemende vergrijzing en het stijgend aantal mensen met (meerdere) chronische aandoeningen zorgt voor groeiende vraag naar (complexere) zorg. Daarnaast is er een verschuiving van ‘zorg voor ziekte’ naar ‘zorg gericht op gezondheid en gedrag’.1 Deze veranderingen vragen van de zorgprofessional een werkwijze die gericht is op het functioneren, de veerkracht en de eigen regie van de burger.2

Interprofessionele samenwerking

Hoogwaardige zorg

Om in de toekomst hoogwaardige zorg en ondersteuning te leveren, die toegankelijk is voor iedereen, is het belangrijk om samen te werken met de burger en professionals van verschillende disciplines. Dit noemen we ‘interprofessioneel samenwerken’ (zie kader 1).

Leren over, van en met elkaar

Om interprofessioneel te kunnen samenwerken, is het een voorwaarde dat je elkaar kent.3 Daarom is er in het hoger beroepsonderwijs steeds meer aandacht voor leren over, van en met elkaar.4 Want