Log in
Wat kunnen sportdiëtisten in Nederland leren van de nieuwe Amerikaans-Canadese sportvoedingsrichtlijnen? In dit overzichtsartikel staan de belangrijkste ontwikkelingen op een rij. Ook worden er vergelijkingen getrokken met de Nederlandse dieetbehandelingsrichtlijn Wedstrijdsport en de huidige voedingsinname van Nederlandse (top)sporters.
dr.ir. Floris Wardenaar, drs. Tjieu Maas

Recent publiceerden de Academy of Nutrition and Dietetics, de American College of Sports Medicine (ACSM) en Dietitians of Canada het position statement Nutrition and athletic performance.1 Dit statement maakt onderscheid tussen voedingsadviezen voor de training en de wedstrijd. Voedingsadviezen voor de training zijn gericht op het zo efficiënt mogelijk gebruikmaken van de beschikbare energiebronnen. Adviezen voor de wedstrijden richten zich op het optimaliseren van de benodigde substraten voor inspanning en het optimaliseren van de wedstrijdfocus. Voedingsdoelen en -behoeften zijn niet statisch en de voedingsadvisering varieert tussen trainingsfase en competitie.

Het position statement behandelt voeding bij sport. De dieetbehandelingsrichtlijn Wedstrijdsport besteedt daarnaast expliciet aandacht aan de verzameling en analyse van paramedische gegevens, de huidige voedingsinname en de diëtistische diagnose.2 De inhoud van de dieetbehandelingsrichtlijn en het position statement zijn daarom complementair aan elkaar. In het kader op de rechterpagina zijn de nieuwe adviezen samengevat.

Gezonde sportbeoefening en