Log in
Goede diagnostiek van de voedingstoestand is bij patiënten die op de wachtlijst voor een levertransplantatie staan belangrijk, maar ook complex. Het meten van de lichaamssamenstelling kan door middel van een CT-scan en met behulp van traditionele antropometrie. Wat is beter?
Daphne Boot

65-100% van de patiënten met leverziekte in het eindstadium heeft een lage spiermassa.1 Dit heeft negatieve effecten op de gezondheidstoestand en op de slagingskans van de levertransplantatie. Een goede diagnostiek van de voedingstoestand is echter complex. Door verstoring van de vochthuishouding is een impedantiemeting bijvoorbeeld niet toepasbaar.2 Bij patiënten die wachten op een levertransplantatie wordt jaarlijks een CT-scan gemaakt. De CT-scan is, net als de MRI en DEXA, een indirecte methode voor het bepalen van de lichaamssamenstelling. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: ‘Wat is het verschil tussen de spiermassa gemeten met een CT-scan en de uitslag van de in de huidige zorg toegepaste, dubbel-indirecte methoden om de spiermassa, spierkracht en ondervoeding te meten bij patiënten in het eindstadium van leverziekten?’

CTScan Figuur. CT-scan waarin het rode oppervlakte de spiermassa

E-mail auteur: d.bot@lumc.nl