Log in
In juni van dit jaar verzorgde professor Fred Brouns een lezing het 36ste internationale congres van de Diabetes and Nutrition Study Group (DNSG) van de European Association of the Study of Diabetes (EASD,) Opatija, Kroatië. Hij schreef voor ons de hoofdlijn van deze lezing.
prof. dr. Fred Brouns

Er is veel epidemiologisch onderzoek gedaan naar de relatie tussen de consumptie van suikerhoudende dranken en gezondheid. In veel van deze studies werd een samenhang gevonden tussen een grotere consumptie van suikerhoudende dranken en overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten. Nauwgezette analyse van wat er onder suikerhoudende dranken wordt verstaan, toont echter een flinke heterogeniteit in de definitie aan.1 In veel van deze studies zijn frisdranken, fruitdranken met toegevoegde suikers en honderd procent vruchtensappen zonder toegevoegde suikers als één afzonderlijke categorie beschouwd en zijn de hoeveelheden dus gewoon bij elkaar opgeteld. In sommige gevallen werden suikerhoudende dranken zelfs niet onderscheiden van kunstmatige gezoete dranken, die helemaal geen suikers bevatten. In één geval werd inname van drank nauwkeurig gemeten en gewogen, maar werd de categorie ’frisdranken’ gedefinieerd als  de som van  ‘frisdrank, light frisdrank en vruchtendranken’ en werd dit genomen voor de data-analyse. In een ander geval werd zelfs de consumptie van milkshakes en vloeibare yoghurt (met toegevoegde suikers)