Log in
Verpleegkundigen zijn de coördinatoren van de zorg. Het is belangrijk dat zij bij ondervoeding tijdig problematiek signaleren en adequaat een interventie inzetten. Daarvoor moet er iets veranderen in het onderwijs.
Gwendell Foendoe Aubèl

Verpleegkundigen in de klinische setting zijn onmisbaar voor adequate voedingszorg, vroege signalering van voedingsproblematiek, screening en ondersteuning tijdens de behandeling. Deze rollen en verantwoordelijkheden zijn in de praktijk echter niet altijd even duidelijk. Dat komt mede door tekortkomingen in het onderwijs, meent de Expertraad Onderwijs van de Stuurgroep Ondervoeding.

Samenwerking in onderwijs leidt tot betere professionals

Een sterk partnerschap van docenten Diëtetiek en docenten Verpleegkunde heeft het laatste jaar tot inzichten en successen geleid.

  • Het partnerschap bracht aan het licht dat het Nederlandse hbo-verpleegkundecurriculum te weinig voedingsonderwijs bevat: maximaal 0,4% van het programma. Dat is voor verpleegkundigen in de praktijk te weinig om goede voedingszorg te kunnen leveren, aldus de Expertraad Onderwijs.
  • Onderzoek uit 2018 laat zien dat verpleegkundedocenten en -onderwijsmanagers voedingsonderwijs belangrijk vinden, maar zich nu niet toegerust voelen om voedingsonderwijs te doceren.

Deze resultaten kregen de nodige media-aandacht, zowel binnen verpleegkunde als diëtetiek. Maar er is meer aandacht nodig om