Log in
Goede samenwerking in de eerste lijn bevordert het herstel van de patiënt met COVID-19. De beroepsverenigingen van diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten kijken verder dan het eigen vakgebied en stimuleren samenwerking en afstemming We illustreren dat met drie praktijkvoorbeelden.

Bij aanspraak op de tijdelijke paramedische herstelzorg COVID-19 is in de regels opgenomen dat paramedici onderling afspraken maken over de behandeling en de behandelvoortgang.

Casus 1:
Krimpen aan den IJssel
en omliggende dorpen

Maatwerk_Krimpen

In deze regio bestaat al langer een structureel multidisciplinair afstemmingsoverleg voor de doelgroepen oncologie en dementie. Zodra de verwijsstroom op gang kwam, is ook een COVID-19-overleg gestart dat door een  ergotherapeut wordt gecoördineerd.

Wie zijn betrokken?

Twee fysiotherapeuten (uit twee van de zes fysiotherapie- praktijken), een ergotherapeut,  diëtist en logopedist.

Wat hebben zij gedaan?

  • Voorlichting organiseren voor huisartsen en

Hierbij gelden de regels voor de tijdelijke aanspraak paramedische herstelzorg COVID-19 waarin is opgenomen dat paramedici onderling afspraken maken over de behandeling en de behandelvoortgang.