Log in
Het ondersteunen en bevorderen van de zorg voor voeding door verpleegkundigen en praktijkondersteuners: dat is het doel van het nieuwe lectoraat Zorg voor Voeding en Gezondheid van de Christelijke Hogeschool Ede. Voor het verbeteren van de praktijk is nauwe samenwerking met de professionals nodig. Daarom zijn bij de start van dit lectoraat wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners betrokken, om hun dagelijkse praktijk rondom zorg voor voeding beter te begrijpen, inclusief hun samenwerking met de diëtist.
dr. Willemieke Kroeze, Hylkje Algra MSc, Marlies van Hell MSc, Ytje van der Veen, Truus Groenendijk-van Woudenbergh MSc

Achttien wijkverpleegkundigen en twintig praktijkondersteuners (POH’ers) van diverse organisaties uit de provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland deden van november 2018 tot en met februari 2019 mee aan het onderzoek. We hebben ze geïnterviewd over de dagelijkse praktijk rond ‘zorg voor voeding’: het bevorderen van gezond voedingsgedrag. In alle interviews kwam de samenwerking met de diëtist ter sprake.

POH’ers hebben vaker te maken met een diëtist dan wijkverpleegkundigen. Wij vroegen naar de ervaringen, en waarom cliënten wel of niet worden doorverwezen naar diëtisten. Op basis van de resultaten hebben we verschillende praktische tips geformuleerd die diëtisten kunnen helpen om de samenwerking te verbeteren.

Dit is natuurlijk maar één kant van het verhaal. Want wat ervaart de diëtist? We kijken uit naar een volgende stap waarin we met zowel diëtisten als andere zorgprofessionals uit de eerstelijnszorg het gesprek aangaan over zorg voor voeding en interdisciplinaire samenwerking. We gaan graag