Lees verder
Kwetsbare groepen, zoals ouderen en zieken, komen bij de fysiotherapeut terecht als er al klachten zijn en bij de diëtist als er problemen zijn met de voeding(-stoestand). Maar dit hangt vaak nauw met elkaar samen. In dit artikel vertellen diëtist Eline Bijlsma en fysiotherapeut Khansa Kheir over hun samenwerking en ervaringen.
Eline Bijlsma, Khansa Kheir

Kwetsbare groepen in de praktijk


De fysiotherapeut gaat bij ‘kwetsbare groepen’ aan de slag met behandeling van de klachten. Maar als het eetpatroon niet volwaardig en gezond is, en er een tekort aan voedingsstoffen is ontstaan, zal dit het herstel in de weg staan. En andersom ook: als een zieke of oudere persoon ondervoed is en te weinig voedingsstoffen binnenkrijgt (dat kan ook voorkomen bij overgewicht), kan dit lichamelijke klachten veroorzaken. Lichamelijke klachten gaan meestal niet vanzelf over, en zolang ze aanwezig zijn, kunnen ze de voedingsinname en de leefstijl (negatief) beïnvloeden. Behandeling van de lichamelijke klachten en een volwaardig eetpatroon zijn essentieel. Hier vinden de fysio en de diëtist elkaar: samenwerking tussen deze twee disciplines is in vrijwel alle situaties met kwetsbare groepen cruciaal.

Hoe onze samenwerking tot stand is gekomen?

 Eline: “Ik houd spreekuur op de locatie van Fysiotherapie de Baarsjes, waar ik nauw contact heb met fysiotherapeuten. Ik vertelde hier over de scholing ‘Voeding bij kanker’ die we met ons team diëtisten bij DieetPlaneet hebben gevolgd en hoe mooi het zou zijn om te kunnen samenwerken met een oncologisch fysiotherapeut. Van het een kwam het ander: ik werd voorgesteld aan Khansa, oncologisch fysiotherapeut bij Fysiotherapie de Baarsjes. Zij kwam vanaf dat moment ook gedeeltelijk op de praktijklocatie werken waar ik mijn spreekuur houd. Khansa was gelijk proactief en enthousiast, en al snel kreeg ik van haar de eerste verwijzingen.”

 

Khansa: “Het idee om samen te werken, ontstond toen we elkaar spraken. Wij concludeerden dat alleen door de combinatie van voeding (diëtist) en beweging (fysio) je optimaal gezondheidsdoelen kunt bereiken. Een gezond lichaam kan door de combinatie van beweging en voeding verkregen worden. Het feit dat wij in dezelfde praktijk werken, maakte het makkelijk. Met toestemming van de cliënt gaat doorverwijzen eenvoudig, en ons directe contact helpt bij een snelle en goede overdracht.”

 

Wat zijn de belangrijkste redenen om samen te werken?

 Eline: “Vaak is voeding niet de enige klacht en spelen er meerdere lichamelijke problemen. Khansa helpt mensen weer op een normaal beweegniveau te brengen. Dit is een essentiële aanvulling op de dieetbegeleiding die ik geef. Ik merk dat mensen het fijn vinden dat er extra aandacht wordt besteed aan de combinatie voeding-beweging. Dit motiveert, vergroot de therapietrouw en levert een succesvol resultaat op. Ik vind het fijn dat Khansa snel het risico op ondervoeding signaleert en mij er dan direct bij betrekt. Met haar oncologische fysio-opleidingsachtergrond heeft zij hier veel ervaring mee. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk een patiënt vlak voor een operatie in behandeling te nemen en te begeleiden naar een volwaardige voedingsintake. Zo komt hij of zij sterker uit de operatie en herstelt sneller van de operatie. Dit kan voor deze patiënt een wereld van verschil maken!”

Khansa: “Ik ervaar dat het kwetsbare patiënten, bijvoorbeeld in geval van oncologie of diabetes, door hun ziekte niet altijd lukt om op hun gezondheid te focussen. Ze zijn soms zo gericht op de behandeling, dat het belang van gezonde voeding wordt vergeten. Ook zijn mensen vaak onwetend en ontbreekt de kennis over het belang van juiste en gezonde voeding bij herstel. Tijdens, maar ook na een revalidatietraject, is de juiste voeding erg belangrijk om goed te kunnen herstellen. Dit is een aandachtspunt waar veel winst op te behalen valt. Dan is het fijn om direct hulp van de diëtist te kunnen bieden. Ik merk dat mensen gemotiveerd terugkomen na een consult bij Eline. Doordat ze beter gaan eten en gemotiveerd raken om gezonder te gaan leven gaat de beweging en revalidatie vaak ook beter. De zin om te sporten wordt groter! Het is voor mij een drijfveer om bij een revalidatie niet alleen de focus te leggen op gezond bewegen, maar ook op gezonde voeding en een algehele gezonde levensstijl! “

 

Wat zouden jullie graag willen meegeven aan andere specialisten die kwetsbare groepen zoals ouderen en zieken behandelen?

 Eline: “Zoek contact met andere disciplines in je directe omgeving, en laat elkaar weten wat je specialisaties zijn en hoe je elkaar kunt versterken. Voor mezelf is het fijn om nauw samen te werken met andere disciplines Cliënten waarderen het en de kwaliteit van de zorg verbetert. Samen sta je dus sterk!”

Khansa: “Door goed contact met andere disciplines, help je jezelf, elkaar en je cliënten. Wees eerlijk naar cliënten en geef het aan wanneer jij zelf denkt dat er meer te bereiken valt bij multidisciplinaire zorg. Bijvoorbeeld als iemand moet afvallen om bepaalde klachten te verminderen. Zorg voor elkaar en voor de medemens, samen kan je echt veel meer bereiken. Ik wil graag meegeven dat de kwetsbare groepen zich veilig moeten voelen bij jou. Goede, persoonlijke zorg en nauw contact met je cliënt is voor deze groep zeer belangrijk en helpt om de behandeling succesvol te laten verlopen. Persoonlijke samenwerking met samenwerkingspartners die zelf je goed kent is hierbij een geweldige ondersteuning!”

 

Moraal van het verhaal: samen sta je sterker!

In de eerste lijn is een multidisciplinaire aanpak (nog) niet vanzelfsprekend, en dit zou eigenlijk wel zo moeten zijn. Ons advies is dan ook om de samenwerking op te zoeken en waar mogelijk andere zorgverleners te betrekken bij de behandeling en het beslisproces. Begeleid je cliënten uit de kwetsbare groep? Vorm een multidisciplinair behandelteam. Het is leuker voor jezelf en prettig voor de cliënt / patiënt. Samen voor de beste zorg.