Lees verder
Bij Revalidatie Friesland runnen studenten afkomstig van diverse opleidingen van de Hanzehogeschool een afdeling. Docenten en therapeuten ondersteunen hierbij en alle betrokkenen vinden elkaar in een interprofessionele “Community of Learners” om het geleerde te bespreken. Studenten komen op dit moment van de opleidingen Fysiotherapie, Logopedie, Verpleegkunde, Social Work, Facility Management, Ergotherapie en Management in de Zorg. De leerafdeling levert heel mooie leermomenten op.
dr. Andrea Werkman

Studenten lopen sinds september stage op de Leerafdeling van Revalidatie Friesland. Deze afdeling wordt volledig gerund door studenten. Het is een broedplaats voor nieuwe initiatieven, waar onderwijs en revalidatiezorg van de toekomst samenkomen. Met zes bedden, een leeg kantoor, een lege huiskamer, zes patiënten en elf studenten startten we in september met de Leerafdeling. De patiënten hebben met name de diagnose ‘niet aangeboren hersenletsel’, zoals bijvoorbeeld een herseninfarct.

Studenten vanaf dag één in de lead

Studenten worden hier niet aan een therapeut gekoppeld. Ze zijn vanaf dag één in de lead. We krijgen min of meer de vrije hand, hierdoor ontstaan allerlei nieuwe verbanden en inzichten. De stagiair staat centraal in zijn eigen leerproces én heeft de regie over zijn eigen leerproces. Daarnaast werken de studenten niet alleen samen op hun eigen vakgebied, maar ook met andere disciplines.

 Verder kijken dan je eigen vakgebied

Om goede revalidatiezorg te bieden heb je brede professionals nodig, mensen die verder kijken dan hun eigen vakgebied. Doordat we allemaal op één kantoor zitten, zijn we nauw bij elkaar betrokken, leren we allemaal van elkaar. Studenten onderling, maar ook docenten en behandelaars (therapeuten, artsen en verpleging) die ons begeleiden. Zij blijven natuurlijk verantwoordelijk voor de afdeling. Ook studenten Facility Management doen mee door met een frisse blik naar het gebouw te kijken en te onderzoeken hoe het facilitaire proces kan bijdragen aan de revalidatiezorg.

Persoonlijk betrokken

De patiënt heeft op de leerafdeling ook veel meer regie over zijn eigen revalidatieproces. Wij hebben ons kantoor op de afdeling, terwijl normaal gesproken de behandelaars allemaal beneden zitten. Patiënten kloppen aan als ze een vraag hebben en krijgen de therapie waaraan ze op dat moment behoefte hebben. Zo kun je patiënten intenser behandelen. Daar doen we het voor. Wij zijn heel persoonlijk betrokken bij onze patiënten. Dat gaat veel verder dan punten halen.’