Log in
PRISMA is een zelfmanagement-groepseducatieprogramma voor mensen met diabetes type 2. Het wordt momenteel op zo’n dertig plaatsen in Nederland gegeven. Op al deze plekken is een diëtist betrokken. In dit artikel bespreken we het PRISMA-programma en komen vier diëtisten aan het woord die aan en met het programma werken.
Suzanne Bader

PRISMA gaat ervan uit dat ieder mens met diabetes recht heeft op educatie, steun en begeleiding in het maken van eigen keuzes met betrekking tot leefstijl en omgang met de ziekte. PRISMA staat dan ook voor PRo-actieve Interdisciplinaire Self-MAnagement. Het programma biedt eerlijke, actuele en volledige groepseducatie gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen, en is gebaseerd op het Engelse DESMOND-programma.[1]

De hulpverlener gaat in dialoog met de patiëntengroep en laat hen zelf nadenken over hun ziekte. Door deelnemers dingen in eigen woorden te laten benoemen, kunnen ze verbanden leggen met het eigen gedrag. Hierdoor komen misvattingen en hiaten in kennis naar voren, die vervolgens omgebogen kunnen worden naar correcte informatie. De hulpverlener zoekt bij de deelnemers actief naar de interne motivatie om gedrag te veranderen. Dit laten verwoorden in een persoonlijk concreet actieplan helpt hen ook. De nadruk ligt op hoop, eigen invloed en eigen verantwoordelijkheid. De manier van omgang kenmerkt zich door empathie en gelijkwaardigheid, zonder (voor)oordelen.

PRISMA wordt