Log in
De handknijpkracht is de bekendste en meest gebruikte functionaliteitsmeting van nutritional assessment. De uitkomsten van deze metingen worden vaak vergeleken met vastgestelde referentiewaarden. Hoe zit dit bij hemodialysepatiënten?
Vera Booij, Anna Bombik, Anke Vroomen, Mirjam Jager

Waarom dit onderzoek?           

In Nederland worden vaak de referentiewaarden van Dodds et al gebruikt om de handknijpkracht (HKK) te beoordelen. 1 Daarbij worden waarden onder het tiende percentiel als laag beschouwd. Omdat onduidelijk is welke referentiewaarden bij hemodialysepatiënten gebruikt moeten worden, voert het Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus (MUMC+) de handknijpkracht bij deze doelgroep niet uit. De waarden van Dodds et al zijn namelijk gebaseerd op een gezonde populatie, waarbij geen rekening wordt gehouden met de gevolgen van hemodialyse.

Het MUMC+ is niet het enige ziekenhuis dat hier twijfels over heeft. Uit ons vooronderzoek bleek dat 20% van de nierdiëtisten in Nederland geen functionaliteitsmeting uitvoert bij hemodialysepatiënten. Daarnaast heeft 35% moeilijkheden met het toepassen van de juiste referentiewaarden. Omdat een functionaliteitsmeting van meerwaarde is bij het beoordelen van de voedingstoestand, en omdat de handknijpkracht de meest geschikte meting lijkt te zijn in de ziekenhuissetting, hebben we met dit literatuuronderzoek geprobeerd antwoord te geven op