Lees verder
Dit jaar vragen de contracten met zorgverzekeraars wéér meer van de diëtist. En tegen nagenoeg dezelfde vergoeding als twaalf jaar geleden. Overleg? Nee. Tekenen bij het kruisje graag. Een oproep van diëtist Everdien van der Leek op Facebook leidde binnen een dag tot zeshonderd steunbetuigingen van diëtisten. De actiegroep ‘Red de diëtist’ was een feit.
ir. Caroelien Schuurman

Red de diëtist zet zich in voor een betere betaling van de diëtist, die bovendien gehoord en gezien wil worden door de zorgverzekeraars. Karen Plantinga, lid van het actiecomité, legt uit wat er speelt, en waar de actiegroep mee bezig is.

Hoe ontstond ‘Red de diëtist’?

“De directe aanleiding was eigenlijk de contractronde met de zorgverzekeraars van vorig jaar. Diëtist en gezondheidswetenschapper Everdien van der Leek constateerde dat het weer hetzelfde liedje was: meer regeltjes, de indirecte tijd die verdween, niet in gesprek kunnen gaan, je niet gehoord of gezien voelen… Ook het telefonisch consult werd niet meer ingekocht. En wéér nagenoeg hetzelfde tarief. Ze deed een oproep op Facebook en ontving binnen een dag ruim zeshonderd steunbetuigingen van andere diëtisten. Daaruit ontstond zowel Red de diëtist als het actiecomité dat namens deze groep van inmiddels bijna 1700 diëtisten spreekt.”

Wat willen jullie?

“We willen gehoord worden en in gesprek gaan: uitleggen hoe het in de praktijk werkt. En samen met de zorgverzekeraar besluiten wat een goed contract is, zowel kwalitatief als financieel. We krijgen al twaalf jaar nagenoeg hetzelfde tarief, terwijl de kosten stijgen. Als zelfstandig diëtist investeren lukt niet meer; veel zelfstandige diëtisten stoppen daarom of gaan in loondienst. Daarnaast kun je geen mensen aannemen in je praktijk, omdat je de salarissen niet kunt betalen. Zestig euro per uur is niet kostendekkend. Uit het kostprijsonderzoek van de NVD blijkt dat van de 8 uren per dag er slechts 5,3 declarabel zijn. Bovendien heeft veertig procent van de vrijgevestigde diëtisten geen pensioen en vijftig procent geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. En dan heb je een hbo-opleiding gevolgd en je hele werkende leven jezelf bijgeschoold (en dat zelf betaald). Uit het kostprijsonderzoek blijkt een uurtarief van 85 euro kostendekkend. Wanneer de NZa-indexering wordt toegepast, komen we op een tarief van 72 euro per uur, ook al fors meer dan we nu krijgen.”

Knipsel

Wat hebben jullie tot nu toe gedaan?

“We hebben contact met de pers gezocht, en individuele diëtisten hebben brieven gestuurd naar de zorgverzekeraars. Via de pers volgden contact met ZN en gesprekken met de NZa, het ministerie van VWS en diverse zorgverzekeraars. Daarnaast hebben we actiebrieven geschreven naar zorgverzekeraars die het telefonisch consult niet inkochten. De NVD heeft gesprekken gevoerd met diverse zorgverzekeraars, soms samen met het actiecomité. Uiteindelijk kopen nagenoeg alle zorgverzekeraars het telefonisch consult wel in. De lage tarieven zijn ook besproken; dat resulteerde in een uitnodiging van Zilveren Kruis. Ook zij gaan uit van 8 declarabele uren per dag. Om hierin duidelijkheid te brengen, is de NVD een tijdsbestedingsonderzoek gestart. De resultaten worden binnenkort bekendgemaakt.”

Hoe trekken jullie hierin op met de NVD?

“We hebben korte lijntjes met de NVD. We houden elkaar op de hoogte, en hebben hetzelfde doel. De NVD voert veel gesprekken met belanghebbenden, beleidsmatig, vanuit haar visie. Red de diëtist voert actie, met straffe taal en vanuit de praktijk. Zorgverzekeraars en NZa horen graag deze verhalen vanuit de praktijk. Als beroepsverenging is de NVD beperkt in haar mogelijkheden. Zo mag een beroepsvereniging volgens de wet niet over tarieven praten. Maar wel over kwaliteit. Als het over de tarieven gaat, mag niet met meer dan acht diëtisten (of praktijken) onderhandeld worden. Of met een gezamenlijke omzet boven een miljoen. De Autoriteit Consument en Markt verbiedt dat, om eventuele kartelvorming te voorkomen.”

Hoe nu verder?

“Het is gelukt om de telefonische consulten bij de meeste zorgverzekeraars weer vergoed te krijgen. Nu zijn we bezig met de voorbereiding van de Landelijke dag van de paramedie. Op 3 juli vindt een debat plaats in de Tweede Kamer over de eerstelijnszorg. We willen laten horen dat we ontevreden zijn en aangeven dat we eerder geld besparen dan kosten. Ook andere paramedici, zoals fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en oefentherapeuten, doen mee. We willen ter plekke met minister Bruins in gesprek op het Lange Voorhout, en de pers bereiken. Van tevoren sturen we alle Kamerleden een brief met onze pijnpunten. En we zitten op de publieke tribune. We willen zichtbaar zijn! We zijn tevreden op 3 juli als we als paramedie in gesprek komen met de minister, en als de pers onze boodschap oppikt. We willen graag in de media uitleggen hoe het achter de schermen werkt. Om begrip te kweken voor de situatie van de zorgverlener.”

Wat zijn jullie verdere plannen?

“We willen in gesprek met de NZa over de Monitor Paramedische zorg over de periode 2012-2018. De NZa komt daarin met een aantal aanbevelingen om de verstoorde relatie tussen zorgverlener en zorgverzekeraar te herstellen, maar doet geen uitspraak over de hoogte van het tarief dat de zorgverleners ontvangen, of de totstandkoming daarvan. De NZa beveelt aan dat partijen landelijk afspraken maken om de knelpunten op te lossen, dat zorgverzekeraars meer gaan inkopen op kwaliteit en inzicht geven in de opbouw van de tarieven. Wij ervaren dat zorgverzekeraars tarieven niet aanpassen, omdat de kwaliteit niet genoeg inzichtelijk zou zijn. We willen onze kwaliteit wel laten zien, maar missen de middelen. Het Paramedisch Platform Nederland (PPN) heeft al met VWS gesproken over de Monitor. Minister Bruins weet dat het niet klopt, maar vindt dat het veld het moet oplossen. En de NZa handelt vanuit burgerbelang: zolang de zorgverlener zorg blijft leveren en de consument niet klaagt, is het prima.”

Is zonder contract werken een optie?

“Als je zonder contract werkt, ontvangt de klant de factuur voor de behandeling rechtstreeks van de zorgverlener. De klant krijgt dan ongeveer 75% van het gefactureerde bedrag uitgekeerd. Er is wel een rechterlijke uitspraak gedaan dat zorgverzekeraars moeten motiveren waarom ze 25% minder uitkeren; dat loopt nog. Ik sluit wel contracten met de hoofdverzekering uit mijn regio, maar ik heb geen contract afgesloten met zorgverzekeraars waar ik minder klanten van heb. Dat durf ik wel aan. Het is een wettelijke verplichting dat elke zorgverzekeraar een bepaald percentage aan diëtetiek contracteert om zorgaanbod te kunnen leveren. Als meer diëtisten niet tekenen, haalt de zorgverzekeraar mogelijk zijn dekkingsgraad niet. Dan is het gevolg: wachtlijsten voor de diëtetiek. Dat is niet wenselijk, maar helaas worden we gedwongen dit soort maatregelen te treffen. Pas wanneer de cliënt de dupe wordt, komt het veld mogelijk in beweging.”

Knipsel2