Log in
Het consumeren van probiotica kan een rol spelen bij het moduleren van een verstoorde microbiota. Het is daarmee een mogelijke sleutel tot herstellen van de gezondheid. Een overzicht van de kansen en barrières aan de hand van een case study bij verpleeghuisbewoners met stoelgangproblemen.
Dr. Olaf Larsen

De microbiële samenstelling van het maag-darmkanaal, de (darm)microbiota, staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Een verstoring van deze samenstelling wordt geassocieerd met een grote verscheidenheid aan ziektebeelden, variërend van obesitas tot autisme.1 Het moduleren van zo’n verstoorde microbiota is dan ook een veelbelovende sleutel tot herstellen van de gezondheid. Het consumeren van probiotica, producten met levende micro-organismen, kan daarbij mogelijk een rol spelen. Er zijn veel goede artikelen die een overzicht geven van de fysiologie van de microbiota en de werkingsmechanismen van probiotica. Om (potentieel) gezondheidsbevorderende producten als probiotica succesvol te kunnen inzetten, is het begrijpen van de werkingsmechanismen en het aantonen van het klinisch effect alleen niet voldoende. Ook zaken als het economisch potentieel en acceptatie door de medische wereld zijn cruciaal. Het Athena Instituut van de Vrije Universiteit doet hier onderzoek naar. Dit artikel schetst de status van de valorisatie van probiotica. Waar liggen de kansen en barrières om de kennis over probiotica om te zetten…