Lees verder
Eind 2016 verscheen de nieuwe versie van de ICF-diëtetiek ( International Classification of Functioning, Disability and Health).1 Hierin zijn nu ook de aspecten van positieve gezondheid toegevoegd.
Claudia Bolleurs Msc, dr. ir. Yvonne Heerkens, Sytske Runia, Willy Visser

In 2011 presenteerde Machteld Huber het concept positieve gezondheid: ‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’. Dit is in 2013 geconcretiseerd in zes dimensies met in totaal 32 aspecten die bijdragen aan positieve gezondheid.2

ICF positieve gezondheid

Positieve gezondheid in de ICF

Toevoeging van de aspecten van positieve gezondheid aan de ICF-diëtetiek maakt dat deze op een uniforme manier te gebruiken zijn in bijvoorbeeld dieetbehandelingsrichtlijnen, multidisciplinaire zorgpaden en registratiesystemen. In de figuur zijn de aspecten ingedeeld in de ICF-componenten. Sommige komen twee keer in het schema voor, omdat ze onder twee ICF-componenten vallen. Het grootste deel (56%) van de aspecten van positieve gezondheid hoort (ook) onder de component persoonlijke factoren.3 Het concept positieve gezondheid (www.ipositivehealth. com) is nog volop in ontwikkeling. Nieuwe aspecten zullen in de volgende revisieronde van de ICF worden meegenomen.

 

Literatuur

  1. Bolleurs C, Visser W, Runia S, Tiebie, et al. ICF-diëtetiek (2016). https://www.nvdietist.nl/mijn-nvd/classificatiecodes.
  2. Huber M, Vliet van M, Giezenberg M, et al. Aanzet operationalisering gezondheidsconcept ‘Health as the ability to adapt and to self manage’. Factsheet (2013). http://www.louisbolk.org.
  3. Heerkens Y, Huber M. A new concept of health and its relation with ICF. WHO Family of International Classifications (FIC) Newsletter 2013;11(1):1-2.