Log in
  De paramedische beroepsgroepen hebben het niet altijd makkelijk. Daarom zijn efficiënte toekomststrategieën belangrijk. Daarin worden soms bepaalde persoonskenmerken verondersteld, zoals extraversie. Maar in hoeverre zijn die aanwezig bij paramedische zorgverleners? Een vergelijking tussen diëtisten en fysiotherapeuten.
Matthijs Fleurke Msc, Anne Hogeweij, Pieter van der Aarsen

Waarom dit onderzoek?

De paramedische sector moet door ontwikkelingen in de samenleving constant nadenken over strategieën om toekomstbestendig te blijven. Onderlinge sectorverschillen in structurele kenmerken tussen bijvoorbeeld de diëtetiek en fysiotherapie – zoals verschillen in grootte van de sector en man-vrouwverhouding – zijn algemeen bekend. Minder bekend zijn onderlinge verschillen in persoonskenmerken, zoals de mate van ‘extraversie’ of ‘openheid voor ervaringen’. Kennis hierover kan echter bijdragen aan goed onderbouwde, op de sector afgestemde toekomststrategieën. Het doel van deze studie is het exploreren van verschillen in persoonskenmerken tussen eerstelijnsdiëtisten en -fysiotherapeuten.

Methoden

We vroegen eerstelijnsdiëtisten en -fysiotherapeuten een vragenlijst in te vullen die onder meer bestond uit de HEXACO-60 om persoonskenmerken te meten. Met dit meetinstrument maten we zes persoonlijkheidsdimensies met een vijfpunts-Likertschaal:1,2

 

  • Verdraagzaamheid: de mate waarin personen zachtaardig, vergevingsgezind, aanpassingsbereid en geduldig zijn
  • Consciëntieusheid: de mate waarin