Log in
Andrea Gnoth is eerstelijns diëtist bij diëtistenpraktijk Eetstijl. Ze vertelt hoe de multidisciplinaire zorg rond COVID-19 patiënten tot stand kwam.
Isa van Fessem

Wat is jouw specialisatie?

“Het afgelopen jaar ben ik intensief bezig geweest met: hoe stemmen we multidisciplinair de zorg af rondom de mensen die COVID-19 hebben gehad? Omdat hier nog niks over bekend was, heb ik veel informatie over het onderwerp verzameld. Verschillende behandelingen van ziektebeelden kwamen bijeen, zoals voeding bij COPD, nierfalen en eiwitverrijkte voeding. Deze informatie hebben we gebundeld in een protocol: het post-corona-virus -programma voor de multidisciplinaire eerstelijnszorg.”

Multidisciplinair dus? 21-02_SiB_BEELD_Andrea Gnoth_Vierkant

“Ja. COVID-19-patiënten behoeven verschillende soorten zorg. Tijdens een overleg met een fysiotherapeut kwamen we erachter dat we dezelfde patiënt behandelden. Uiteindelijk hebben we alle betrokken partijen samengebracht: de diëtist, fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut en de psycholoog. De huisarts verwijst patiënten door naar ons. Bij het eerste contactmoment wordt ingeschat welke zorgverleners betrokken moeten worden bij