Log in
Bij patiënten met COPD is vaak sprake van een of meerdere aan voeding gerelateerde aandoeningen. Dankzij nieuwe methoden op het gebied van nutritional assessment kunnen deze aandoeningen sneller worden vastgesteld en adequaat worden behandeld. In dit artikel bespreken we een aantal van deze ontwikkelingen.
dr. Lies ter Beek, dr. Martine Sealy

Patiënten met chronisch obstructieve longziekte (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, oftewel COPD) hebben moeite met ademhalen. Hierdoor is alles wat enige inspanning kost moeilijker. Benauwdheid, hoesten, vermoeidheid en verminderde spierkracht zijn ziektesymptomen die bij COPD op de voorgrond staan. Ook bij normale activiteiten zoals aankleden, boodschappen doen en eten ervaren deze patiënten belemmeringen. Exacerbaties (longaanvallen) en comorbiditeit zoals osteoporose, cardiovasculaire aandoeningen en diabetes mellitus, kunnen de ziektelast vergroten.

Nutritional assessment

Nutritional assessment is de eerste stap in het methodisch handelen van de diëtist. Het doel is systematisch informatie verzamelen waarmee je aan voeding gerelateerde aandoeningen kunt identificeren en verbanden kunt leggen tussen de voedingsinname en de voedingsproblemen die spelen.

Door die informatie te analyseren, kun je de diëtistische diagnose formuleren. Daarmee kun je doelen en een behandelplan opstellen, om vervolgens de effecten van (interdisciplinaire) voedingsinterventie te monitoren.1 Bij patiënten met COPD is vaak