Log in
Het aantal mensen met overgewicht en de daaraan gekoppelde metabole complicaties neemt steeds verder toe. Welke inflammatoire veranderingen vinden plaats in het vetweefsel tijdens de ontwikkeling van overgewicht? Hoe dragen ze bij aan het ontstaan van metabole complicaties? En welke rol kunnen voeding en specifieke nutriënten hierin spelen?
Lisa Smeehuijzen, Dr. ir. Rinke Stienstra

Het aantal mensen met overgewicht is sterk gestegen de afgelopen decennia; meer dan de helft van de Europese bevolking kampt met overgewicht.1 Overgewicht zorgt voor een sterk verhoogd risico op het ontstaan van allerlei complicaties, waaronder insulineresistentie, diabetes type 2 en cardiovasculaire aandoeningen.

Oorzaken complicaties

Een van de mogelijke oorzaken voor het ontstaan van metabole complicaties zijn de veranderingen die plaatsvinden in het vetweefsel tijdens de ontwikkeling van overgewicht. Naast een belangrijke opslagfunctie voor energie, voert het vetweefsel ook een endocriene functie uit. Via de productie van talloze zogenoemde adipokines heeft het vetweefsel, zowel lokaal als systemisch een cruciale rol in het reguleren van verschillende metabole processen, waaronder het bewaken van de energiebalans en de glucosehomeostase. Overgewicht veroorzaakt een verstoring van de vetweefselfunctie, wat in belangrijke mate bijdraagt aan het ontstaan van metabole complicaties.

Veranderingen in vetweefsel

In het vetweefsel vinden allerlei veranderingen plaats tijdens de ontwikkeling van overgewicht. Allereerst zorgt een stijging in lichaamsgewicht