Lees verder
Wat een mooi vakblad hebben we toch! Het themanummer ‘Ouderen’ springt er wat ons betreft uit. Nuchter, feitelijk en respectvol. Wij vinden het zonde als alleen diëtisten dit mooie themanummer lezen. Eigenlijk zou iedere zorgverlener die met ouderen te maken heeft dit onder ogen moeten krijgen. Want wij vinden, multidisciplinair werken betekent ook elkaars werk zien.
Kirsten Oolbekkink

Met deze gedachte hebben we het idee opgevat om het themanummer ‘Ouderen’ uit te delen binnen ons netwerk. Als ‘welkom-op-het-werk-na-de-vakantie-cadeau’ hebben we het uitgedeeld aan de huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, fysiotherapeuten ouderenzorg en ergotherapeuten met wie we samenwerken.

Vooral het interview met Bert Keizer springt er voor de huisarts en wijkverpleegkundige uit. Zij vinden zijn prachtig ontnuchterende blik op het ouder zijn en de laatste fase van het leven, mooi om te lezen. Voor de huisarts is de obesitasparadox een nieuw fenomeen. Een goede illustratie van het advies van de Gezondheidsraad dat krachttraining ook goed is voor ouderen. De wijkverpleegkundige heeft er ideeën uit gehaald om in de wijk extra alert te zijn op ondervoeding bij de groep ouderen met obesitas.

De meningen over het artikel palliatieve voedingszorg zijn wat verdeeld. De wijkverpleegkundige heeft er tips en ideeën uitgehaald voor haar eigen werkzaamheden, de praktijkondersteuner vindt de theorie achter de verschillende stadia interessant en de huisarts vindt het wat idealistisch, haar mening is dat we minder ingewikkeld moeten doen en meer ons boerenverstand moeten gebruiken.

Een bijzondere observatie is dat er in verschillende artikelen beschreven wordt dat drinkvoeding niet de ideale oplossing is, maar dat het blad is doorspekt met advertenties ervan.

Wat wij in de algemeenheid hebben teruggekregen, is dat de lezers het blad met plezier hebben gelezen. Artikelen zijn niet te lang, sommige onderwerpen nog niet bekend, anderen wel, maar ook interessant om eens vanuit een andere invalshoek te lezen.

Wat het ons heeft opgeleverd, is weer een contactmoment met de samenwerkingspartner. Het gesprek was weer even op voeding gericht, en er kwamen ook praktische vragen over bijvoorbeeld het gebruik van vitamine D.

Wij kijken uit naar het themanummer van volgend jaar!