Log in
Een 16-jarige jongen met geperforeerde appendicitis wordt geopereerd. Zijn voedingstoestand gaat snel achteruit.
Charlotte van den Bosch Msc

MaatwerkICF

Diëtistische diagnose

Robin is een 16-jarige jongen met geperforeerde appendicitis, waarvoor een LESS-appendectomie is uitgevoerd. Na de operatie is er sprake van misselijkheidsklachten, maar niet van braken of een veranderd defecatiepatroon. Robin heeft een slechte voedingstoestand. Er is sprake van acute ondervoeding door 4 kg gewichtsverlies binnen 1 maand naar <-2 SD (gewicht voor lengte) door cachexie. Robin heeft anorexie (VAS 2), waardoor de energie- en eiwitinname minder dan 50% van de behoefte is, zonder gebruik van aanvullende drink- of sondevoeding. De inname van vitamines en mineralen is onvoldoende. Tevens is er sprake van inflammatie (CRP 180 mg/l) en verminderde functionaliteit (handknijpkracht beneden de norm) en mobiliteit. De vetvrije massa is niet gemeten, maar wordt geschat op laag-normaal. Het Hb is licht verlaagd bij normale MCV, wat wijst op een milde