Log in
Bastiaan Rutjens houdt zich bezig met de ‘psychology of science’. Vanuit die invalshoek doet hij onder andere onderzoek naar wantrouwen in de wetenschap. Hoe moeten we daarmee omgaan in onze evidence based diëtetiek?
Wendy van Koningsbruggen

Hoe groot of hoe klein is het vertrouwen in de wetenschap?

“Over het algemeen zit het in Nederland best goed met het vertrouwen in de wetenschap. Wel zit op specifieke gebieden wat wantrouwen, bijvoorbeeld rondom vaccinaties en het klimaat. Het wantrouwen is dus domein-specifiek. Maar als iemand vaccinaties gevaarlijk vindt of niet gelooft dat ze werken, wil dat niet zeggen dat die persoon ook direct álle wetenschap wantrouwt. Toch kan dit wantrouwen serieuze gevolgen hebben, want het zorgt er in dit geval voor dat we niet op de 95%-vaccinatiegraad zitten die we zouden willen. Een positieve ‘bijvangst’ van COVID-19 is dat de daling van de laatste jaren is afgevlakt. Mensen zien ineens duidelijker hoe belangrijk het is om jezelf te beschermen tegen ziektes.”

Waardoor wordt het wantrouwen gevoed?

“Dat begint met de frictie die mensen ervaren tussen de wetenschap aan de ene kant en hun persoonlijke overtuigingen aan de andere kant, zoals angsten,