Log in
Het Chirurgisch Overleg Diëtisten Academische Ziekenhuizen (CHIODAZ) bracht de diëtistische zorg in kaart voor patiënten met een oesofaguscarcinoom die een oesofaguscardiaresectie met buismaagreconstructie ondergingen.
Charlotte van den Bosch Msc

Waarom dit onderzoek?

Binnen ziekenhuizen worden steeds vaker zorgpaden opgezet voor diverse patiëntgroepen, om zo de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Bij patiënten die een oesofaguscardiaresectie met buismaagreconstructie ondergaan, is de diëtist tijdens nagenoeg het hele behandeltraject intensief betrokken. Als we willen dat de diëtistische zorg voor deze patiënten onderdeel wordt van een zorgpad, is inzicht in deze zorgprocessen nodig. Dit onderzoek inventariseert de diëtistische zorg in de diverse fasen die de patiënt doorloopt (preoperatief, perioperatief en postoperatief). Hierbij wordt gekeken naar het aantal consulten gedurende de behandeling.

Methode

Dit observationele onderzoek is uitgevoerd in zeven ziekenhuizen: het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Amsterdam UMC locaties AMC en VUmc, Radboudumc Nijmegen (UMCN), Antoni van Leeuwenhoek (AVL), UMC Groningen (UMCG) en UMC Utrecht (UMCU). Diëtisten verzamelden de data retrospectief uit de (elektronische) patiëntendossiers van de periode januari 2011 – september 2015. Er werden geen in- en exclusiecriteria opgesteld. Iedere