Log in
Obesitas gaat vaak gepaard met een eetstoornis. Het is belangrijk dat dit zo snel mogelijk wordt vastgesteld. Hiervoor is onlangs een nieuw hulpmiddel gevalideerd: de REO-vragenlijst. Dit is een uitstekend nieuw hulpmiddel voor de diëtist.
Drs. Tiny Geerets

Van de mensen die hulp zoeken bij gewichtsreducerende programma’s heeft 13-27% een eetbuistoornis.1 Voor diëtisten is het moeilijk om obese cliënten met en zonder eetbuistoornis van elkaar te onderscheiden. Bovendien presenteren cliënten met eetbuistoornis hun klachten meestal vanuit de obesitas en niet vanuit de eetbuistoornis, vaak uit schaamte en onwetendheid. Als de eetbuistoornis onbehandeld blijft, kan het gewicht echter stijgen tot morbide obesitas, met ernstige gezondheidsproblemen tot gevolg.

Om sneller een passende behandeling te kunnen bieden, is screening van obese cliënten op een eventuele eetbuistoornis door de diëtist noodzakelijk. In 2007 is daarvoor de vragenlijst Risicofactoren op Eetbuistoornis bij Obesitas (REO) ontwikkeld. Onlangs is de validatie daarvan afgerond.

Wat meet de REO?

De REO bestaat uit dertig items, waaronder risicofactoren die wijzen op aanwezigheid van een eetbuistoornis:

  • Preoccupatie met gewicht en uiterlijk
  • Lijnverleden
  • Eetbuien en/of een verstoord eetpatroon
  • Verstoring psychosociaal functioneren
  • <