Log in
Nutritional assessment is dagelijkse praktijk voor diëtisten. Toch zijn er geen algemeen geaccepteerde definitie en geen minimale en optimale set van maten gedefinieerd. Deze onderwerpen zijn besproken door het Nutritional Assessment Platform (NAP). De uitkomsten staan in dit overzichtsartikel beschreven. De genoemde metingen worden in dit themanummer kort toegelicht.
dr. ir. Hinke Kruizenga

Werkwijze

Voor dit onderzoek hebben we alle NAP-leden schriftelijk drie vragen gesteld:

  • Wat is nutritional assessment?
  • Wat is de minimale set van maten om de voedingsstatus vast te stellen?
  • Wat is de optimale set van maten om de voedingsstatus vast te stellen?

De antwoorden hebben we samengevoegd en besproken. In twee revisierondes is het NAP tot een gezamenlijke formulering gekomen.

Wat is nutritional assessment?

Nutritional assessment is een onderdeel van het diëtistisch onderzoek (figuur 1). Het leidt tot een diëtistische diagnose en een behandelplan dat regelmatig wordt geëvalueerd. Nutritional assessment wordt toegepast bij alle groepen, van kinderen, volwassenen en ouderen tot mensen met onder- en overgewicht, sporters en mensen met anemie of (vermoede) deficiënties. De metingen worden op gestructureerde wijze gedaan (subjectief en objectief) en zijn in te delen in drie domeinen:

  1. Voedselinname, -verbruik en -verliezen
  2. Lichaamssamenstelling en nutriëntenreserves
  3. Functionele parameters.

De plaats van nutritional assessment in het…