Log in
Nutritional assessment (NA) wordt steeds vaker toegepast als onderdeel van het diëtistisch onderzoek bij kinderen. Dit onderzoek beschrijft de ervaringen van diëtisten die gebruikmaken van de drie domeinen van NA: voedselinname, lichaamssamenstelling en functionele parameters.
Tamara Klomp, Emeline van Marrewijk, Marjon Achterberg, Wilma Verburgt, Drs. Gerda van den Berg

Een op de vijf kinderen die in Nederlandse ziekenhuizen worden opgenomen, heeft een risico op ondervoeding. Goede screening, diagnostiek en behandeling zijn belangrijk om negatieve gevolgen van ondervoeding tegen te gaan.2 De kinderdiëtisten van het Ziekenhuis Gelderse Vallei monitoren nu bij ondervoede kinderen de groeiontwikkeling en de bovenarmomtrek. Ze stelden de volgende praktijkvragen:

  • Welke meetinstrumenten hebben een meerwaarde voor de diagnostiek van de voedingstoestand en de monitoring van het effect van de dieetbehandeling van ondervoede kinderen?
  • Wat is de ervaring met NA van andere (eerste-, tweede- en derdelijns) kinderdiëtisten?

NA-metingen in de praktijk

In dit kwalitatieve onderzoek namen vierdejaarsstudenten, als onderdeel van hun afstudeeropdracht aan de HAN, semigestructureerde interviews af bij (kinder)diëtisten, werkzaam in de eerste-, tweede- en derdelijnszorg. Met een gerichte steekproef zochten ze naar diëtisten die in hun dagelijkse praktijk NA-metingen uitvoeren bij kinderen. De onderwerpen betroffen de beschikbaarheid van apparatuur, de toepassing