Log in
Voor complexe patiënten op de Intensive Care volstaan screeningsinstrumenten als SNAQ en MUST niet. Voor deze groep is in 2011 de NUTRIC-score ont wikkeld: Nutrition Risk in Critically Ill.
Manon Mensink

De NUTRIC-score is speciaal ontwikkeld voor de IC-patiënt en houdt rekening met de ernst van de ziekte en de mate van multi-orgaanfalen. Het doel is om de patiënten te identificeren die het meeste baat hebben bij voedingstherapie.1 De score is ontwikkeld door bij 597 IC-patiënten te meten welke factoren verband hadden met 28 dagen mortaliteit en aantal dagen zonder beademing. De factoren leeftijd, APACHE II, SOFA, comorbiditeit, het aantal dagen in het ziekenhuis voor opname op de IC en interleukine 6 (IL-6) hadden verband met mortaliteit en beademing. BMI, CRP, voedingsinname en gewichtsverlies hadden geen verband met de uitkomsten. Op basis van deze resultaten is de NUTRIC-score (zie de tabel) ontwikkeld. (IL-6 kan ook worden weggelaten: dit is een waarde die niet vaak gemeten wordt.)

Nutric score
De NUTRIC score

De NUTRIC-score heeft een range van 0-10 (0-9