Lees verder
The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) stelt nieuwe criteria voor de definitie van ondervoeding voor. Daarnaast publiceert de organisatie een wereldwijd gedragen consensus statement over de terminologie van ondervoeding en daaraan gerelateerde afwijkingen en condities.
dr. ir. Hinke Kruizenga, dr. Marian de van der Schueren
In Nederland maakten we in de diëtistische diagnostiek bij ondervoeding tot nu toe onderscheid tussen cachexie, sarcopenie en wasting.
In de nieuwe indeling [1,2] is sarcopenie een apart syndroom naast ondervoeding. De term ‘cachexie’ is vervangen door ‘ziektegerelateerde ondervoeding met inflammatie’. Wasting kan bestaan bij ziektegerelateerde ondervoeding zonder inflammatie, of bij ondervoeding zonder ziekte (zoals ouderdom en vereenzaming). Het onderscheid tussen de verschillende ondervoedingssyndromen wordt gemaakt op basis van informatie over de BMI, onbedoeld gewichtsverlies, de vetvrije massa index (VVMI), de aanwezigheid van ziekte en inflammatie (tabel 1).
Fig1Ondervoeding

Fig2Ondervoeding

Op zoek naar beste implementatie

De nieuwe definitie lijkt strenger dan de voorheen veel gebruikte definitie op basis van BMI en ongewenst gewichtsverlies. Een patiënt met een BMI>22 wordt alleen als ondervoed bestempeld bij ongewenst gewichtsverlies in combinatie met een lage VVMI. Dat is, zeker bij overgewicht, pas in een verder gevorderd stadium van ondervoeding. Validatiestudies moeten de komende jaren aantonen of deze  aanscherping terecht is, en al of niet beter discrimineert tussen patiënten met risico op complicaties, functiebeperkingen of overlijden.
De Stuurgroep Ondervoeding zal met alle partijen contact zoeken om te bespreken hoe we deze nieuwe definiëring kunnen implementeren in de aanpak van ondervoeding in Nederland.

 Tabel1Ondervoeding

Literatuur

1 Cederholm T, Barazzoni R, Austin P, et al. Definitions and terminology of clinical nutrition: an ESPEN Consensus Statement. Clin Nutr 2016 online publicatie: http://dx.doi.org/10.1016/j.clnu.2016.09.004.
2 Cederholm T, Bosaeus I, Barazzoni R, et al. Diagnostic criteria for malnutrition – An ESPEN consensus statement. Clin Nutr 2015;34(3):335-40.