Log in
De gespecialiseerde netwerken van de NVD zijn als geen ander op de hoogte van het nieuws, de ontwikkelingen en de wetenswaardigheden in hun vakgebied. Die delen zij bij toerbeurt in deze rubriek ‘Netwerken’. Deze keer: het netwerk Diëtisten Huntington Nederland (DHDNL).
Fleur Veldkamp

De ziekte van Huntington is een progressieve en erfelijke ziekte waarbij zenuwcellen in de hersenen beschadigd raken. Dit uit zich in een combinatie van ongewilde (choreatische) bewegingen, cognitieve achteruitgang (dementie) en in gedrags- en psychiatrische problemen. Wanneer een van de ouders de Ziekte van Huntington heeft, is er vijftig procent kans dat de kinderen de ziekte ook krijgen. De ziekte openbaart zich even vaak bij mannen als vrouwen en meestal tussen het 35ste en 45ste levensjaar. Ook er is ook een jeugdvorm van de ziekte. Wereldwijd komt deze ziekte bij tien op de honderdduizend mensen voor. In Nederland betekent dit dat circa zeventienhonderd mensen aan de ziekte van Huntington lijden. Naar schatting zijn er daarnaast circa zes- tot negenduizend mensen, die risico lopen op de ziekte. Circa 170 jongeren zullen aan de jeugdvorm lijden.

2103_Netwerken_BEELD_Logo DHDNL

De rol van