Lees verder
Energiek is een multidisciplinair zelfmanagement groepsprogramma voor mensen met chronisch neurologische aandoeningen en vermoeidheid. Het programma van 16 weken bestaat uit fysieke training (fysiotherapie), training omgaan met beperkte energie (ergotherapie) en het toepassen van leefstijl, bewegen/sport in je dagelijkse omgeving (ergotherapeut, fysiotherapeut en diëtist).
Heidi Zweers - van Essen Msc, Nanette Nab

Het Energiek programma loopt inmiddels 10 jaar. Eerst verzorgde de diëtist een van de groepsgesprekken en vertelde over de rol van voeding bij vermoeidheid. Dit bleek eenzijdige algemene informatievoorziening, die niet aansloot bij de  behoefte van de deelnemers. We zijn toen met het Energiekteam (revalidatiearts, fysiotherapie en ergotherapie) om de tafel gegaan. Hoe kan de bijdrage van de diëtetiek binnen Energiek beter aansluiten bij de behoefte van de deelnemers en de zelfmanagement principes van het revalidatieprogramma?

Hoe te werk gegaan?

Studenten van de opleiding Voeding en Diëtetiek van de HAN hebben de behoefte van patiënten in kaart gebracht. Ook deden ze verbetervoorstellen. Het resultaat is dat we nu Energiek beginnen en afsluiten met individuele consulten, inclusief een Nutritional Assessment. Patiënten worden gestimuleerd om voor de intake drie dagen hun inname bij te houden in de eetmeter app. Ook vullen ze thuis de PG-SGA online in. In de intake worden verwachtingen en doelstellingen besproken en voedingsvragen beantwoord.

Kookworkshop

Halverwege Energiek bieden we een kookworkshop aan voor de deelnemers en hun partners, in samenwerking met studenten van de HAN (opleidingen Voeding & Diëtetiek en Ergotherapie). Doel van de kookworkshop is dat deelnemers leren hoe ze gezond kunnen koken ondanks de vermoeidheid. We ontvangen ze met een eiwitrijke smoothie en dan volgt een kort groepsgesprek waarbij we deelnemers vragen waar ze tegen aan lopen bij de maaltijdbereiding. We stimuleren ze elkaar tips te geven over hoe ze dit zouden kunnen oplossen.

Vervolgens geeft de ergotherapeut kort uitleg over het mogelijk gebruik van hulpmiddelen in de keuken en verschillende houdingen van waaruit je kan werken (zit, staan, barkruk, trippelstoel). Daarna gaan de deelnemers in groepjes recepten bereiden uit onze online brochure voor voeding bij vermoeidheid bij spierziekten De studenten en behandelaars  lopen rond om vragen te beantwoorden. De recepten zijn eenvoudig en bevatten veel vezels en eiwit.  Patiënten kunnen hulpmiddelen en verschillende werkhoudingen uitproberen en ze maken gebruik van al gesneden ingrediënten zoals diepvriesspinazie. Vervolgens gaan we gezamenlijk lunchen met de zelf bereide gerechten.

Kansen en successen

  • Een grote kans was de verhuizing van Energiek van de locatie Dekkerswald naar Seneca in hetzelfde gebouw als de HAN. In dit gebouw zitten zowel de Diëtetiek als de Ergotherapie opleiding als het praktijkhuis met ergotherapie uitleen en keuken.
  • Alle betrokken vinden dit een erg leuk onderdeel van Energiek. Bij de evaluatie kregen we een 8,3 als gemiddeld rapportcijfer.
  • Bijkomend voordeel is dat we met de metingen voor- en achteraf een mooie dataset opbouwen voor (studenten-)onderzoek.  Zo combineren we onze kerntaken patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek en we sluiten aan bij de visie van het Radboudumc: patiënt als partner en de individuele behoeften van de deelnemers.

Leerpunt?

Samenwerken loont, het levert successen op en maakt je werk leuk. Bij deze samenwerking zijn studenten en docenten van de HAN opleiding Voeding en Diëtetiek en Ergotherapie betrokken.